Vi håper Høyre lokalt legger an en annen tone

foto