Jeg har mange betimelige spørsmål om ny ammoniakkfabrikk i Arendal