Sivil ulydighet i Fosen-saken og svak politisk ledelse