Det er ikke mulig å plassere alle politiske partier på Kanalplassen