Skal vi lykkes må det skapes flere arbeidsplasser i distriktene

foto