Fremdeles har ikke rådmannen lagt frem en opplyst sak om hva som skal skje på Grøm