Debatt: Alle diskuterer dyre kreftmedisiner, men ingen snakker om det egentlige pengesluket