Debatt: Overdimensjonert 4-feltsvei må ikke brukes som argument for en fortsettelse til fylkesgrensa