Debatt, helsekjøpsaken: Kommunestyret må velge en habil ordstyrer