Høyres gruppeleder argumenter med feilaktige påstander om boplikten