Jeg tror at nasjonal skjenkestopp vil være negativt for sårbare familier