Vil ordfører gi strømstøtte til byens egne innbyggere?