Dette er å gi abonnentene en straffebot for å bruke vår mest miljøvennlige energi