Hasalen – et prosjekt som vil seg lønne for merkevaren Risør?