Nå tar de jammen meg korona-pandemien også med i argumentasjonen

foto