Gang på gang trer Stenlund Larsen over streken, og det er vår plikt å si ifra

foto