Noen politikere er dessverre mer tungnemme enn andre

foto