Ordfø­rerens priori­tering er kritikk­verdig – velger Gran Canaria i stedet for avgjø­relsen i Hovesaken