Hvorfor jeg som lege støtter mistillitsforslaget mot sykehusstyret