Helhetlig opplæring og dannelse baseres ikke på hjemmelekser

foto