Vi kan ikke aksepterer forskjellsbehandling til fagprøven for lærlinger!