Ingen grunn til å refse Arendal og Froland forliksråd