Min påstand er at idet man har fått innvilget uføretrygd i Norge, så er man «plassert»