Det er ikke en privatsak å skaffe kommunen flere barn