Det kan fort gå inflasjon i begrepet krise. Men nå trykker jeg på den røde knappen.

foto