Mens østlendingene tar støyten, holder vi pusten

foto