Elever som skulker, møter tøffe krav. Det bør også skolelederne møte, når de slentrer unna timene