Tiden er overmoden for å få en vei med bedre kapasitet