Uttalte klimaskeptikere drar nasjonalstater i feil retning - EU og næringslivet gir klimahåp