Nødmeldingssentralene samlokaliseres – en gevinst for innbyggerne