Barneavdelingen i Arendal er truet av nedlegging – igjen

foto