Vil ordføreren bidra til å løse fastlegekrisa lokalt?