Hvem vil stemme for Nye Veiers forslag til ny E18 mellom Arendal og Grimstad?