Rådmannen skriver at handlingsprogrammet ikke kan sies å være økonomisk bærekraftig. En sterk konklusjon fra en rådmann