Aps barnehagepolitikk viser vilje til å satse på Tromøya

foto