Grimstad kommune må være politisk ledet. Det er ikke mitt inntrykk at det er tilfelle i dag

foto