Svarer Godskesen: Helt feil, det ville vi aldri gått med på!

foto