Klimautviklingen er for viktig til å ikke behandle den vitenskapelig

foto