Det må opprettes flere krisesentre for kvinner i aktiv rus

foto