Akson vil være et enormt digitalt løft for helsetjenestene i Norge, til det beste for innbyggerne!