For å få barn og unge til å lese mer, må vi først og fremst gi skolene mulighet til å oppfylle sitt samfunnsmandat

foto