– Grimstad-samfunnet kan ikke leve med den merkelappen