Nei, norsk skole er ikke på vei utfor stupet

foto