Sykehuset i Arendal er et stort akuttsykehus som må videreutvikles