Forlatt barnehage gir inntrykk av kommune med god råd