Virkelighetens verden er en helt annen, Skeie Fosse