Hvor ble det av de mange spreke eldre og mulighetene på Arendalsuka?

foto