Slik skal Morrow produ­sere verdens mest bærekraf­tige batte­rier