Vel, dagens tema – myr – er brennaktuelt og viktig for statsforvalteren i Agder, Gina Lund.

Myra og dens verdi i seg selv og for samfunnet burde bry oss alle. Men nå er det altså statsforvalterembetet, som kan og skal passe på folks og naturens rettssikkerhet, jeg vil løfte. Om ikke til nye høyder, så i alle fall til et nivå hvor de har myndighet til å gjøre det de skal, nemlig sikre regionale og nasjonale verdier: Naturverdiene som tilhører oss alle. Som for eksempel strandsonen. De siste årene har Statsforvalteren dessverre blitt dyttet ned, av både sittende og forrige regjering. Det er til skade for oss alle!

Det første du trenger å vite, er at vi ikke lenger skal grave i myra. Det er uklokt og uhørt å grave i myr i våre dager. Før gjorde man nærmest samfunnet en tjeneste om man grov i myra. Da trodde folk myra var «vassjuk» og ubrukelig og bare kunne være til nytte for oss mennesker om den ble drenert, dyrka opp eller dekket til. Det var før vi visste bedre, men jammen fikk mange gjort mye. Hardtarbeidende bønder har grøfta og drenert. Veier, idrettshaller og kjøpesentre kunne raskt rulles ut på det flate landskapet.

Nå har de fleste forstått at myr ikke er «vassjuk mark», men fantastisk natur som både er vakker og viktig. Myra lagrer enorme mengder karbon, demper flom, renser vann, er levested for et mylder av liv og gir flotte naturopplevelser både i sesongene for skiturer, orrhaneleik, tranedans og molteplukking.

Det andre jeg vil du skal ha med deg, er det NRKs nye «oppsynsmann» Bård Tufte Johansen har oppdaget. Han har reist land og strand rundt, sett nedbygging av natur, og konkludert med at slik kan vi ikke fortsette! Han har rett, vi kan ikke fortsette nedbyggingen av natur, og det er vi ikke alene om å påpeke. Det har blitt påpekt også av Det internasjonale Naturpanelet, verdens statsledere og ledende forskere på feltet, og her i Norge av både forrige og nåværende statsminister. Jonas Gahr Støre peker nå på arealnøytralitet som en viktig løsning.

Jeg regner med at også Agderpostens lesere ved selvsyn har sett og bekymret seg over at naturen forsvinner bit for bit, selv om det er lett å bli endringsblind for det som skjer gradvis over tid. Men de siste ukene har vi sett mange medieoppslag om at norsk natur bygges ned bit for bit, over hele landet – en fotballbane i timen. Det er ofte gode formål og gode unnskyldninger som ligger til grunn for at natur måtte ofres, litt her og litt der. Noen ganger svære områder i én jafs.

I Norge har vi foreløpig ikke gode nok systemer for å stanse forbruket av natur. Tvert om viser en utredning Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjorde for Sabima at kommunene har ytterligere utbyggingsplaner tilsvarende halvparten av alt som er bygget ned i Norge siden vikingtiden. Du kan sjekke din egen kommunes planlagte naturtap på naturkampen.no. Til sammen ligger vanvittige 164 km² av disse planene på myr.

I dag er en tredel av myrene i Norge ødelagt, i lavlandet nær halvparten. Men nå redder vi myra! Stadig nye grep tas for å beskytte den:

• Det bevilges millioner til å bruke kunstig intelligens for å kartlegge verdifull myr.

• Det er forbudt å grøfte myr for å plante skog.

• Det er forbudt å dyrke opp mer myr til landbruksformål.

• Stadig flere ødelagte myrer restaureres, og bevilgningene til arbeidet øker.

• Et forbud mot å grave opp myr til hagejord er under utredning. Bevisste forbrukere vil ikke plante for biene med myr på pose og klimautslipp på samvittigheten.

• Og det viktigste grepet for myra, vedtatt av Stortinget og nå under arbeid på klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksens bord: Et forbud mot nedbygging av myr.

Det skal altså bli slutt på å bygge kjøpesentre, industri, veier, vindkraftverk, parkeringsplasser og hyttefelt på denne viktige naturtypen. Det var SV som høsten 2022 fikk gjennomslag i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at regjeringen skulle legge fram forslag til nedbygging av myr i løpet av 2023.

Stortingsvedtaket har alle partier unntatt Frp og KrF bak seg og det sier at forbudet skal ha en reell effekt. Det sier seg selv at dersom et forbud skal ha reell effekt, må det være vanskelig å gi unntak fra. Vi må få noe som fungerer langt bedre enn «forbudet» mot bygging i strandsonen – der det er kommunene som gir dispensasjon. Det er også kommunene som gir dispensasjon til å nydyrke myr. I 2022 fikk 73,5 prosent av de som søkte om å få nydyrke myr, lov av kommunen de søkte hos.

Og her kommer det viktige poenget om å gi Statsforvalterne makta tilbake, og som Gina Lund gjerne kan påpeke i en høringsuttalelse på vegne av eget embete når den anledning kommer: Miljødirektoratet har utredet hvordan et byggeforbud på myr bør se ut. De foreslår at den som eventuelt en sjelden gang skal kunne gi dispensasjon til samfunnskritiske formål, er nettopp Statsforvalterne. Det vil sikre likebehandling på tvers av kommuner og et helhetlig blikk, ut over kommunenes behov. Dette er åpenbart fornuftig. Det vil sikre at det ikke går med myra som med strandsonen – at unntaket blir regelen, der de fleste får dispensasjon fra “forbudet”.

Jeg vil si det så enkelt som at forslaget fra Miljødirektoratet er svært bra, og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen kan og bør bare sende det på høring akkurat slik det ble levert fra fagdirektoratet. Med et slikt forbud vil kvadratkilometervis med verdifull og vidunderlig myr kunne reddes. Norge vil raskt, effektivt og konkret komme i gang med å stanse tapet av norsk naturmangfold. For mens vi venter på et forbud, kan enda mer myr bli bygget ned og ødelagt for alltid. Det har vi ikke råd til.

KRONIKØR: Christian Steel er generalsekretær Sabima, men også ukens kronikør. Foto: privat