Vil de åpne for at 68 tonn laks og laksefôr hver dag skal fraktes på veien mellom Søm landskapsvernområde og Raet nasjonalpark?

foto